عاشقانه

تعرفه تبلیغات در سایت

نویسنده : وحید بازدید : 46 تاريخ : چهارشنبه 19 / 11 / 1390 ساعت: 6:02 PM
برچسب‌ها :

نویسنده : وحید بازدید : 42 تاريخ : چهارشنبه 19 / 11 / 1390 ساعت: 1:01 PM
برچسب‌ها :

...دستمال کاغذی به اشک گفت قطره قطره ات طلاست...

...یک کم از طلای خود حراج می کنی؟...

...عاشقم با من ازدواج می کنی؟...

...اشک گفت : ازدواج اشک و دستمال کاغذی!...

...تو چقدر ساده ای خوش خیال کاغذی!...

...توی ازدواج ما تو مچاله می شوی چرک می شوی و تکه ای زبا له می شوی...

.
...     پس برو و بی خیال باش...

...   عاشقی کجاست !...

...      تو فقط دستمال باش...

...دستمال کاغذی دلش شکست گوشه ای کنار جعبه اش نشست...

...گریه کرد و گریه کرد در تن سفیدو نازکش خون ديد...

... آخرش دستمال کاغذی مچاله شد...

...مثل تکه ای زباله شد...


...  او ولی شبیه دیگران نشد...


  ...   چرک و زشت مثل این و آن نشد...

...    رفت اگرچه توی سطل آشغال...

.

...     پاک بودو عاشق و زلال...


... او با تمام دستمال های کاغذی فرق داشت...

...  چون که در میان قلب خود دانه های اشک داشت...

نویسنده : وحید بازدید : 39 تاريخ : چهارشنبه 19 / 11 / 1390 ساعت: 5:17 PM
برچسب‌ها :

قلب شکسته
نویسنده : وحید بازدید : 87 تاريخ : چهارشنبه 19 / 11 / 1390 ساعت: 1:21 AM
برچسب‌ها :


پسربه دختر گفت اگريه روزى به قلب احتياج داشته باشى اولين نفرى هستم كه ميام تا قلبموباتمام وجودم تقديمت كنم.دخترلبخندى زد وگفت ممنونم !!!....
تا اينكه يك روزاين اتفاق افتاد و حال دختر خوب نبود. .نيازفورى به قلب‎‎‎ داشت ازپسرخبرى نبود دختر باخودش مى گفت‎ ميدونى كه من هيچوقت نمى ذاشتم توقلبتوبه من بدى وبه خاطرمن خودتوفداكنى ولى اين بود اون حرفات حتى براى ديدنم هم نيومدى شايد من ديگه هيچوقت زنده نباشم آرام گريست وديگرچيزى نفهميد چشمانش رابازكرد دكتر بالاى سرش بود به دكترگفت چه اتفاقى افتاده؟دكتر گفت نگران نباشيد پيوندقلبتون باموفقيت انجام شد وشمابايد استراحت كنيد درضمن اين نامه براى شماست دخترنامه را‎‎‎‎‎‎ برداشت اثرى ازاسم فرستنده روى پاكت ديده نميشد. بازش كرد درون آن چنين نوشته شده بود،سلام عزيزم.الآن كه اين نامه رو ميخونى من درقلب توزنده ام.ازدستم ناراحت نباش كه بهت سرنزدم چون ميدونستم اگربيام هرگز نميذارى كه قلبمو بهت بدم ‏پس نيومدم تابتونم اينكاروانجام بدم اميدوارم عملت موفقيت آميزباشه(عاشقتم تابينهايت)دخترنمى توانست باوركند اون اين كارراكرده بوداون قلبشوبه دخترداده بود آرام اسم پسرراصداكرد...‎‎

نویسنده : وحید بازدید : 85 تاريخ : چهارشنبه 19 / 11 / 1390 ساعت: 5:17 PM
برچسب‌ها :

loveجير جيرک به خرس گفت دوستت دارم خرس گفت الان وقت خواب زمستانيمه بعدا صحبت مي کنيم خرس رفت خوابيد ولي نميدانست که عمر جير جيرک فقط سه روز است

نویسنده : وحید بازدید : 51 تاريخ : چهارشنبه 19 / 11 / 1390 ساعت: 5:12 PM
برچسب‌ها :